Voorwaarden

Organisatie
Het 13e Jaarcongres Brede School is een coproductie van Uitgeverij SWP en Logacom. Het programma wordt ondersteund door vaktijdschriften Pedagogiek In Praktijk en KIDDO. De logistieke organisatie is in handen van Logacom.
 
Datum en plaats
Het congres vindt plaats op dinsdag 10 april 2018 in het Beatrix gebouw) van congrescentrum De Jaarbeurs te Utrecht, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht (www.jaarbeurs.nl).
 
Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 295,00 excl. btw, dit is inclusief lunch, consumpties en overig congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een factuur voor de betaling van deelnamekosten.
 
Algemene voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij naar www.logacom.nl.
 
Kortingsregeling
EARLY BIRD korting: Ruim 10% korting voor snelle beslissers, deelnameprijs met korting is € 260,00 excl. btw. Voorwaarde is dat inschrijving uiterlijk 2 maart 2018 is voltooid
Meerpersoonskorting: Bij meerdere deelnemers uit één instelling geldt een cumulatieve korting: 2e deelnemer 5%, 3e en volgende deelnemers 10% korting. Voorwaarde is dat bij opgave van deelname het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Extra groepskorting: Voor groepsinschrijvingen geldt 5=4, bovenop de meerpersoonskorting krijgt elke 5e deelnemer krijgt GRATIS toegang! Voorwaarde is dat inschrijvingen achtereenvolgend en met gelijk factuuradres online worden voltooid. 
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting.Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
Abonneekorting: abonnees van KIDDO/PIP/BBMP ontvangen € 50,- korting op hun deelname. Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.
Kortingen kunnen (behalve de meerpersoonskorting) niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te geven bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.

Scholingsbudget
In de CAO voor primair onderwijs is opgenomen dat iedere leraar over 500 euro scholingsbudget kan beschikken. Daarbij heeft iedere leerkracht recht op 2 uur individuele scholing per week. Kortom, tijd die opgespaard kan worden voor een congresdag! Scholingsbudget en uren zijn naar eigen keuze te gebruiken, maar moet u in overleg wel zelf opeisen.
Wanneer 90% van de scholing gepasseerd en gevolgd is kunnen deelnemers een presentielijst tekenen om een certificaat van deelname te ontvangen. Dit kan als bewijs worden opgevoerd om congresdeelname te verantwoorden.  

Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 27 maart 2017 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
2. Bij annulering tussen 27 maart en 3 april 2018 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
3. Bij annulering na 3 april 2018 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 
Programma-ontwikkeling
Paul Roosenstein, Uitgeverij SWP
 
Kirsten Knobbe-Posthuma, Logacom BV
 
Congresorganisatie
Charlotte Koelmans, Logacom BV
 
Algemene informatie
Congressecretariaat, Logacom BV
 
Logacom BV
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam-Zuidoost
T 020-3203364
F 020-3308040
Websites:             www.bredeschoolcongres.nl
                            www.logacom.nl
Facebook:             www.facebook.com/Logacombv
Twitter:                 @Logacom