Voorwaarden

Organisatie
Het 12e Jaarcongres Brede School is een coproductie van Uitgeverij SWP en Logacom. Het programma wordt ondersteund door vaktijdschriften Pedagogiek In Praktijk en KIDDO. De logistieke organisatie is in handen van Logacom.
 
Datum en plaats
Het congres vindt plaats op dinsdag 11 april 2017 in congrescentrum De Jaarbeurs te Utrecht, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht (www.jaarbeurs.nl).
 
Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 295,00 excl. btw, dit is inclusief lunch, consumpties en overig congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een factuur voor de betaling van deelnamekosten.
 
Algemene voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij naar www.logacom.nl.
 
Kortingsregeling
EARLY BIRD korting: Ruim 10% korting voor snelle beslissers, deelnameprijs met korting is € 260,00 excl. btw. Voorwaarde is dat inschrijving vóór 16 februari 2017 is voltooid
Meerpersoonskorting: Bij meerdere deelnemers uit één instelling: 2e deelnemer 5%, 3e en volgende deelnemers 10% korting. Voorwaarde is dat bij opgave van deelname het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting.Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
Abonneekorting: abonnees van KIDDO/PIP/BBMP ontvangen € 30,- korting op hun deelname. Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.
Kortingen kunnen (behalve de meerpersoonskorting) niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te geven bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.
Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 28 maart 2017 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
2. Bij annulering tussen 28 maart en 4 april 2017 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
3. Bij annulering na 4 april 2017 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 
Programma-ontwikkeling
 
Paul Roosenstein, Uitgeverij SWP
 
Kirsten Knobbe-Posthuma, Logacom BV
 
Congresorganisatie
Charlotte Koelmans, Logacom BV
 
Nadere informatie
Logacom BV
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam-Zuidoost
T 020-3203364
F 020-3308040
Websites:             www.bredeschoolcongres.nl
                            www.logacom.nl
Facebook:             www.facebook.com/Logacombv
Twitter:                 @Logacom