Infomarkt

Informatie markt Brede School congres 2015

Op het Jaarcongres Brede School wordt een informatiemarkt ingericht. Tijdens ontvangst, pauzes, netwerkborrel en deelsessie (eventueel, obv deelsessiekeuze) hebben deelnemers de mogelijkheid om kennis op te doen van producten en diensten die voor hen interessant zijn. Klik hier om een factsheet met informatie over het congres en haar bezoekers te downloaden.

Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan!
Mogelijkheden en kosten zijn samengevat in een pdf inschrijfformulier.
Tip: gebruik Acrobar Reader om het formulier te bekijken en in te vullen (printen, schrijven en scannen is hiermee niet meer nodig).
 
Heeft u vragen of wilt u meer mogelijkheden overleggen? Dat kan! Neem hiervoor contact met Philippine Herkes via philippine@mailswp.com of bel naar 020-3697237.
 

Verschillende bedrijven en organisaties zullen zichzelf presenteren. Organisaties die zich reeds hebben aangemeld zijn:

123ZING ontwikkelt in samenspraak met het onderwijs; leerkrachten, muziekdocenten, onderwijsspecialisten, ontwerpers, en niet te vergeten kinderen zelf! - www.123zing.nl
Centrum Vertrouwenspersonen Plus is een bedrijf dat zicht richt op sociale veiligheid. Een onderdeel van CVP is VertrouwenspersonenNederland, een uniek concept voor brede scholen, kinderopvang en welzijnsorganisaties. Organisaties kunnen zich hier voor een vaststaand bedrag bij aansluiten en zijn dan het hele jaar verzekerd voor ondersteuning van medewerkers en management bij Ongewenst Gedrag en vermoedens van Misstanden. - www.vertrouwenspersonennederland.nlen www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl 
Alles is rond, over filosoferen met kinderen. - www.filosofiejuf.nl
De CED-Groep traint professionals en adviseert beslissers in onderwijs en kinderopvang. Ook ontwikkelt de organisatie educatieve producten - www.cedgroep.nl
De OpvoedParty ondersteunt gemeenten en beroepsopvoeders (zorg, welzijn, onderwijs & kinderopvang) om moeiteloos in gesprek te komen met ouders, die worstelen met alledaagse opvoedingsvragen. - www.opvoedparty.nl
Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg is een spil in de kennisontwikkeling op het brede terrein van speciale onderwijsondersteuning. Fontys OSO biedt als erkende HBO instelling de Master Educational Needs aan. Tevens worden er diverse practitioneropleidingen, cursussen en studiedagen gegeven - www.fontys.nl/oso
Goede Speelprojecten is leverancier van kwalitatieve en duurzame speeltoestellen en ondergronden voor schoolplein, speeltuin en openbare ruimte in Nederland en België - www.speelprojecten.nl.
IJsselgroep staat voor hoogwaardig educatief advies, begeleiding, opleiding en nascholing in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs - www.ijsselgroep.nl
Kinderwijz, een onderdeel van 248media Uitgeverij - www.248media-uitgeverij.nl
Leesplaneet.nl is hét online leesplatform voor adaptief leesonderwijs. Het geeft het kind en zijn begeleiders inzicht in het leesgedrag, bevat honderden online leesboeken (e-books) voor groep 1 tot en met 8 én biedt hoogwaardige leesondersteuning - www.leesplaneet.nl
Logavak Opleidingen - De Kinderopvangschool.nl en de Onderwijs.Academy in de stand van de Logavak Opleidingsgroep
Medling, kennis- en informatieportal voor mediation en (conflict) bemiddeling. - www.medling.nl en www.medling.academy
Het Nederlands Jeugdinstituut is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd-, onderwijs- en opvoedingssector verbeterd kan worden. - www.nji.nl 
Oberon is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van met name onderwijs. Zij werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers: van gemeenten, rijksoverheid en schoolbesturen tot landelijke organisaties zoals de PO-Raad, VO-raad en VNG. - www.oberon.eu
Uitgeverij SWP, uitgever voor educatie, vak & wetenschap - www.swpbook.com 
Vereniging IKOOK brengt Integrale Kindcentra & Sterrenscholen samen, stimuleert kennisdeling en behartigt de belangen van deze organisaties. - www.verenigingikook.nl.
Tolk Voor taal ontwikkeling! - www.tolkinfo.nl.
Plus Consultants Software voor kinderopvang - www.plusconsultants.nl.
Kluitman Educatief presenteert u Actief Leren Lezen®, een nieuwe leesmethode voor groep 3 die is ontwikkeld door leerkrachten uit Alkmaar. - www.actieflerenlezen.nl.
Ouder Participatie App van GettAPPS | Customer Essentials een app voor ouders met kinderen op de basisschool, KDV en BSO. De School App helpt communicatie met ouders te verbeteren en biedt de beste centrale bron voor alle relevante schoolinformatie. Beschermde content | Schoolnieuws | Berichtenbord | Ziekmelden | Push-berichten | Foto’s Delen.
Zie www.bredeschoolapp.nl en www.gettapps.com voor meer info.