Opvoeden, leren en ontmoeten

Sinds de voorzichtige start 23 jaar geleden van ‘de brede school’ zijn er nu zo’n 3000 van dit type scholen. In bijna alle gemeenten wordt gedacht over en gewerkt aan de verbinding en combinatie van onderwijs met kinderopvang, welzijn, zorg, sport en cultuur. Een brede school, of kindcentrum, waar kinderopvang en primair onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk zijn en samenwerken. Het lijkt een perfecte mix van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning in één dagarrangement.

Toch is nog lang niet alles uitgekristalliseerd en op één lijn. De kinderopvang als sector wordt anders gefinancierd, zit bij een ander ministerie dan het primair onderwijs en er spelen tal van verschillen van inzicht, maar ook van belangen, zowel organisatorische als pedagogische. 
In de praktijk blijkt dat er nog heel wat verschillen te overbruggen zijn.

En u?
Hoe maakt u substantiële stappen vooruit waarbij het belang van het kind centraal staat? Hoe creëert u een voorziening waarin kinderen samen kunnen opgroeien, spelen en talenten ontwikkelen? Wat betekent dit voor de professionalisering van de leerkracht en pedagogisch medewerker? En voor de jeugdhulpverleners? Wat is de rol van leidinggevenden hierin? En boven alles: hoe werkt u samen met andere partijen zodat er een succesvol kindcentrum ontstaat waar alle kinderen van 0-12 jaar samen opgroeien?
Dit congres is een goed moment om te overdenken, samen met collega’s te reflecteren en nieuwe ontwikkelingen te zien. Dit is al weer het 13e Jaarcongres Brede School. Een traditie van een goed bezocht congres, waar u de gelegenheid heeft nieuwe ideeën op te doen, geïnspireerd te raken en elkaar te ontmoeten. 

GRATIS bij deelname:


Ook dit jaar ontvangen deelnemers weer het magazine: Kindcentrum-BBMP; de afkorting staat voor Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek. Dit vakblad verschijnt zes keer per jaar en komt deze editie weer met een passend thema voor het congres. 


 

Early bird korting!

Snelle beslissers ontvangen ruim 10% korting op deelname! Deze aanbieding is geldig op aanmeldingen die uiterlijk 2 maart online worden voltooid.

Klik hier om u direct aan te melden!

Doelgroep:
Dit congres is bedoeld voor iedereen die in of voor een brede school of een kindcentrum werkt, uit
verschillende sectoren: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeente, sport en cultuur.
 

Op het congres wordt een informatiemarkt ingericht waar deelnemers kennis op kunnen doen van producten en diensten die interessant voor hen zijn. Wilt u op deze informatiemarkt aanwezig zijn? Dat kan! Ga voor meer informatie en contactgegevens naar de pagina infomarkt van deze website.

Bij u op school geen tijd en geld
voor congresdeelname?

Dan is dit het moment om uw mogelijkheden nog eens met de schooldirectie te overleggen. In de CAO voor primair onderwijs is opgenomen dat iedere leraar over 500 euro scholingsbudget kan beschikken. Daarbij heeft iedere leerkracht recht op 2 uur individuele scholing per week. Kortom, tijd die opgespaard kan worden voor een congresdag! Scholingsbudget en uren zijn naar eigen keuze te gebruiken, maar moet u in overleg wel zelf opeisen.

Extra 5=4 groepskorting!

Komt u samen met collega's? Dan heeft u extra voordeel: elke 5e deelnemer krijgt GRATIS toegang!*

*Voorwaarde is dat inschrijvingen achtereenvolgend en met gelijk factuuradres online worden voltooid

Programma
Het congres biedt een breed programma met inspirerende sprekers, goede praktijkvoorbeelden en verrassende verbanden tussen praktijk en beleid. 
Dagvoorzitter Wilma van Esch zal het congres onder deskundige leiding voorzitten. Zij laat u in een afwisselend en inspirerend praktijkverhaal, onderbouwd door theorie, nadenken over hoe kinderen het fundament en bindmiddel kunnen zijn van uw kindcentrum. 
Drs. Jacques Verheijke neemt u mee naar waar het allemaal om draait: opvoeden, leren en ontmoeten. Welke dimensies kent het begrip integraliteit in uw praktijk en op welke wijze krijgt de meest belangrijke dimensie –de pedagogische- vorm en inhoud?
In de presentatie van Iliass El Hadioui MSc. staan de effecten van een (super-) diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving centraal.
De basis moet op orde zijn.. Marjoleine Jansen zet uiteen waarom dit een absolute voorwaarde is en hoe u dit kunt bewerkstelligen binnen uw brede school of kindcentrum.

Tijdens het congres bezoekt u twee keer een deelsessie. De deelsessies zijn geprogrammeerd aan de hand van de volgende acht thema’s:

  • De brede school door de ogen van
  • Professionalisering
  • Samenwerken op de werkvloer
  • Cultuur
  • Financiën
  • Ouderbetrokkenheid
  • Beleid & bestuur
  • Overig

Foto's van het 12e Jaarcongres Brede School 2017


Klik hier voor de Yogile foto-pagina van Logacom om de foto's te bekijken en te downloaden. De foto's van het 12e Jaarcongres Brede School 2017 werden gemaakt door fotograaf Menno van der Meulen.

Ga naar het overzicht »
Twitter mee over het
13e Jaarcongres Brede School
gebruik #bredeschoolcongres @logacom