Brede scholen en kindcentra op weg naar de toekomst


De foto's staan voor u klaar!

Klik hier voor een impressie, of ga naar de Oypo-pagina van Logacom voor een volledig fotoverslag van de dag en bestel uw eigen foto's!

 


Doorpakken op een steeds breder gedragen idee…
Het zijn bijzondere tijden: niet eerder is er in de ontwikkeling van brede scholen een zo breed gedragen consensus over de verdere uitbouw hiervan richting kindcentrum. Een kindcentrum waar kinderopvang en primair onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Een perfecte blend in opvoeding en educatie. Door de integratie met passend onderwijs ontstaat een mooi inclusieve kindgerichte voorziening.

Zo heeft de initiatiefgroep Kindcentra 2020 in oktober 2015 haar stip op de horizon aan de politiek gepresenteerd: een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar waarbinnen ze samen spelen, leren en opgroeien. Voorzieningen die innovatief zijn, breed, passend en integraal. 
De logische uitkomst van een beweging waarin ook de voorgaande edities van de Jaarcongressen Brede School een stimulerende rol hebben gespeeld. Voor brede scholen en kindcentra is nu helder dat hun innovatiebehoefte wordt geaccepteerd en gewaardeerd. 
We weten waar we naar toe kunnen werken…..

Toen u zelf zo jong was

Om niet te vergeten waarom en waarvoor we het doen, namelijk een zo’n optimaal mogelijke omgeving creëren voor het kind onder uw hoede – het volgende plan: Van u als deelnemer wordt gevraagd een eigen jeugdfoto aan ons te mailen. Van alle jeugdfoto’s die we van deelnemers ontvangen, maken we een collage en vertonen we die op het congres.  En afgezien van het amusante karakter, confronteert het ons nog eens met onze eigen jeugd en wat dat betekent voor de opzet en inrichting van kindvoorzieningen.

Meedoen?

Het leukst is dat u ergens in de leeftijd tussen 3 en 12 jaar op de foto staat. Mensen die zich aanmelden voor het congres ontvangen van ons een mailadres waarnaar de foto kan worden toegestuurd.
Het 11e Jaarcongres Brede School is gevalideerd door de registercommissie en met 6 RU (registeruren) opgenomen in www.registerleraar.nl. Registratienummer is Xb7F6LFOgg

Twitter mee over het
11e Jaarcongres Brede School
gebruik #bredeschoolcongres @logacom

 

Nieuw tijdschrift: Kindcentrum-BBMP

Met het congres verschijnt de eerste editie van het nieuwe magazine: Kindcentrum-BBMP, waarbij de afkorting staat voor Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek. Een vakblad dat zes keer per jaar verschijnt. U als deelnemer ontvangt het eerste exemplaar in uw congrestas met een exclusief kortingsaanbod voor een abonnement.
U ontvangt tevens het magazine De Mensen van PACT; een speciale uitgave met 
portretten en verhalen vanaf de werkvloer.

 

… Met het oog op het belang voor wie we het doen
Dat is ook meteen de grootste uitdaging voor de komende jaren: hoe maken we substantiële stappen vooruit waarin het belang van het kind centraal staat?
Het fundament van een kindcentrum is een geïntegreerde voorziening voor alle kinderen: samen opgroeien, spelen, leren en talenten ontwikkelen. 
Een INCLUSIEVE voorziening, wat betekent dat in essentie? Hoe creëer je een pedagogische omgeving waarin een grote diversiteit aan kinderen participeert? Wat betekent dat voor het type expertise dat in huis moet zijn?

Veranderingen komen echt tot stand als professionals aan zet zijn. De focus ligt nú op de werkvloer. Wat betekent een geïntegreerde voorziening voor het vakmanschap van de leerkracht en pedagogisch medewerker? En voor de geïntegreerde jeugdhulpverlener? Welke skills moeten die verschillende medewerkers hebben? Hoe vindt professionalisering plaats? Wat betekent dit voor de (initiële) opleidingen? Wat is de rol van de leidinggevenden?

Allemaal vragen die aan de orde komen op het 11e Jaarcongres Brede School. Inspirerende sprekers nemen u mee in de bovengenoemde thema’s en ervaringsdeskundigen delen als vanouds hun kennis en praktijkervaringen. 

Dit 11e Jaarcongres Brede School wordt georganiseerd in samenwerking met PACT, een landelijk innovatieproject van Het Kinderopvangfonds dat werkt aan de versterking van de pedagogische omgeving voor àlle jonge kinderen, samen met onderwijs, opvang en zorg. 

Doelgroep:
Dit congres is bedoeld voor iedereen die in of voor een brede school of een kindcentrum werkt, uit
verschillende sectoren: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeente, sport en cultuur.