Brede scholen en kindcentra op weg naar de toekomst

GRATIS bij deelname:


Nieuw tijdschrift: Kindcentrum-BBMP. Alle deelnemers ontvangen het magazine: Kindcentrum-BBMP, de afkorting staat voor Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek. Dit vakblad verschijnt zes keer per jaar en heeft deze editie het thema professionaliteit en samenwerken


 

Sinds de voorzichtige start 22 jaar geleden van ‘de brede school’ zijn er nu zo’n 3.000 van dit type scholen. In bijna alle gemeenten wordt gedacht over en gewerkt aan de verbinding en combinatie van onderwijs met kinderopvang, welzijn, zorg, sport en cultuur. Een brede school, of kindcentrum, waar kinderopvang en primair onderwijs samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Het lijkt een perfecte mix van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning in één dagarrangement.

Toch is nog lang niet alles uitgekristalliseerd en op één lijn gebracht. De kinderopvang als sector wordt anders gefinancierd, zit bij een ander ministerie en heeft verschillende inzichten en belangen (zowel organisatorisch als pedagogisch) dan het primair onderwijs.

Taskforce
Eind vorig jaar is de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang in het leven geroepen, die bekijkt hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang de komende jaren verder kan worden versterkt. Daarbij staan de belangen van kinderen en ouders centraal. Voorstellen moeten een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van kinderen, de arbeidsparticipatie van ouders en gezamenlijke inzet van personeel. De voorstellen worden tijdens het congres gepresenteerd.

En u?
Hoe maakt u substantiële stappen vooruit waarbij het belang van het kind centraal staat? Hoe creëert u een voorziening waarin kinderen samen kunnen opgroeien, spelen en talenten kunnen ontwikkelen? Wat betekent dit voor de professionalisering van de leerkracht en pedagogisch medewerker? En voor de jeugdhulpverleners? Wat is de rol van leidinggevenden hierin? En boven alles: hoe werkt u samen met andere partijen zodat er een succesvol kindcentrum ontstaat?

Dit congres is een goed moment om deze zaken te overdenken, samen met collega’s te reflecteren en nieuwe ontwikkelingen te zien. Dit is alweer het 12e Jaarcongres Brede School. Een traditie van een goed bezocht congres, waar u de gelegenheid heeft nieuwe ideeën op te doen, geïnspireerd te raken en elkaar te ontmoeten.

Voor het 12e Jaarcongres Brede School in 2017  is accredtiatie aangevraagd bij Registerleraar. Wanneer de aanvraag is gevalideerd en wordt opgenomen in www.registerleraar.nl dan vermelden wij dat uiteraard op deze website.

Doelgroep:
Dit congres is bedoeld voor iedereen die in of voor een brede school of een kindcentrum werkt, uit
verschillende sectoren: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeente, sport en cultuur.
 

Foto's van het 12e Jaarcongres Brede School 2017


Klik hier voor de Yogile foto-pagina van Logacom om de foto's te bekijken en te downloaden. De foto's van het 12e Jaarcongres Brede School 2017 werden gemaakt door fotograaf Menno van der Meulen.

Ga naar het overzicht »
Programma
Het congres biedt een breed programma met inspirerende sprekers, goede praktijkvoorbeelden en verrassende verbanden tussen praktijk en beleid. 

Michiel van der Grinten vertelt u hoe u de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen versterkt. Wat zijn de valkuilen en hoe gaat u hiermee om? Dit naar aanleiding van het landelijke onderzoek dat Oberon in 2016 verrichte. 
De presentatie van drs. Paul van der Velpen, algemeen directeur GGD Amsterdam-Amstelland, heeft als titel Manifest voor de gezonde school. Hoe zorgt u voor een brede school omgeving waar men preventief, maar vooral praktisch bezig is met gezondheid, zowel fysiek als op psychosociaal vlak? 

Diana Monissen zal u als voorzitter van de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang alles vertellen over hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang de komende jaren verder kan worden versterkt en wat dit betekent voor de ontwikkeling van kinderen, arbeidsparticipatie van ouders en gezamenlijke inzet van personeel. 

Respectievelijk Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad en Felix Rottenberg, voorzitter Branchevereniging Kinderopvang, zullen vervolgens hun reactie geven op het rapport.
Aansluitend vindt een paneldiscussie plaats onder deskundige leiding van de dagvoorzitter, Myrthe Meurders

Tijdens het congres bezoekt u twee keer een deelsessie. De deelsessies zijn geprogrammeerd aan de hand van de volgende zeven pijlers:

  • Teamontwikkeling & professionalisering
  • Samenwerken op de werkvloer
  • Huisvesting
  • Cultuur
  • Financiën
  • Ouderbetrokkenheid
  • Beleid & bestuur

Wij verwelkomen u graag op 11 april aanstaande in de Jaarbeurs Utrecht!

Twitter mee over het
12e Jaarcongres Brede School
gebruik #bredeschoolcongres @logacom

Op het congres wordt een informatiemarkt ingericht waar deelnemers kennis op kunnen doen van producten en diensten die interessant voor hen zijn. Wilt u op deze informatiemarkt aanwezig zijn? Dat kan! Stuur een e-mail aan office@logacom.nl