Contact|
15 mei 2019 | Jaarbeurs, Utrecht
Het gelukkige kindcentrumDe Brede school was sinds het midden van de jaren negentig een ontwikkeling van onderaf. De Groningse vensterschool behoorde tot één van de voorlopers op dit terrein. In 1998 onderkende het rijk het belang hiervan. In het Regeerakkoord 1998 zegde het rijk steun toe aan de brede school ontwikkeling. In maart 1999 werd de brede school opgenomen in het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (Bans) dat het Rijk, de VNG en de provincies afsloten.

Doelgroep

Doelgroep

Dit congres is bedoeld voor iedereen die in of voor een brede school of een kindcentrum werkt, uit verschillende sectoren: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeente, sport en cultuur.

Snelle beslissers krijgen 35 euro korting op deelname! Deze aanbieding is geldig op aanmeldingen die vóór 1 maart 2019 online worden voltooid.

Foto's van het laatste Jaarcongres Brede School in 2018

Klik hier voor de Yogile foto-pagina van Logacom om de foto's te bekijken en te downloaden. De foto's van het 13e Jaarcongres Brede School | Kindcentrum werden gemaakt door fotograaf Menno van der Meulen.naar het overzicht