Opvoeden, leren en ontmoeten

Sinds de voorzichtige start 23 jaar geleden van ‘de brede school’ zijn er nu zo’n 3000 van dit type scholen. In bijna alle gemeenten wordt gedacht over en gewerkt aan de verbinding en combinatie van onderwijs met kinderopvang, welzijn, zorg, sport en cultuur. Een brede school, of kindcentrum, waar kinderopvang en primair onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk zijn en samenwerken. Het lijkt een perfecte mix van onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning in één dagarrangement.

Toch is nog lang niet alles uitgekristalliseerd en op één lijn. De kinderopvang als sector wordt anders gefinancierd, zit bij een ander ministerie dan het primair onderwijs en er spelen tal van verschillen van inzicht, maar ook van belangen, zowel organisatorische als pedagogische. 
In de praktijk blijkt dat er nog heel wat verschillen te overbruggen zijn.

En u?
Hoe maakt u substantiële stappen vooruit waarbij het belang van het kind centraal staat? Hoe creëert u een voorziening waarin kinderen samen kunnen opgroeien, spelen en talenten ontwikkelen? Wat betekent dit voor de professionalisering van de leerkracht en pedagogisch medewerker? En voor de jeugdhulpverleners? Wat is de rol van leidinggevenden hierin? En boven alles: hoe werkt u samen met andere partijen zodat er een succesvol kindcentrum ontstaat waar alle kinderen van 0-12 jaar samen opgroeien?
Dit congres is een goed moment om te overdenken, samen met collega’s te reflecteren en nieuwe ontwikkelingen te zien. Dit is al weer het 13e Jaarcongres Brede School. Een traditie van een goed bezocht congres, waar u de gelegenheid heeft nieuwe ideeën op te doen, geïnspireerd te raken en elkaar te ontmoeten. 

GRATIS bij deelname:


Ook dit jaar ontvangen deelnemers weer het magazine: Kindcentrum-BBMP; de afkorting staat voor Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek. Dit vakblad verschijnt zes keer per jaar en komt deze editie weer met een passend thema voor het congres. 


 

Doelgroep:
Dit congres is bedoeld voor iedereen die in of voor een brede school of een kindcentrum werkt, uit
verschillende sectoren: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeente, sport en cultuur.
 

Foto's van het 13e Jaarcongres Brede School 2018

Klik hier voor de Yogile foto-pagina van Logacom om de foto's te bekijken en te downloaden. De foto's van het 13e Jaarcongres Brede School | Kindcentrum werden gemaakt door fotograaf Menno van der Meulen.

Ga naar het overzicht »

 


 

Programma
Het congres biedt een breed programma met inspirerende sprekers, goede praktijkvoorbeelden en verrassende verbanden tussen praktijk en beleid. 
Dagvoorzitter Wilma van Esch zal het congres onder deskundige leiding voorzitten. Zij laat u in een afwisselend en inspirerend praktijkverhaal, onderbouwd door theorie, nadenken over hoe kinderen het fundament en bindmiddel kunnen zijn van uw kindcentrum. 
Drs. Jacques Verheijke neemt u mee naar waar het allemaal om draait: opvoeden, leren en ontmoeten. Welke dimensies kent het begrip integraliteit in uw praktijk en op welke wijze krijgt de meest belangrijke dimensie –de pedagogische- vorm en inhoud?
In de presentatie van Iliass El Hadioui MSc. staan de effecten van een (super-) diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving centraal.
De basis moet op orde zijn.. Marjoleine Jansen zet uiteen waarom dit een absolute voorwaarde is en hoe u dit kunt bewerkstelligen binnen uw brede school of kindcentrum.

Tijdens het congres bezoekt u twee keer een deelsessie. De deelsessies zijn geprogrammeerd aan de hand van de volgende acht thema’s:

  • De brede school door de ogen van
  • Professionalisering
  • Samenwerken op de werkvloer
  • Cultuur
  • Financiën
  • Ouderbetrokkenheid
  • Beleid & bestuur
  • Overig

Twitter mee over het
13e Jaarcongres Brede School
gebruik #bredeschoolcongres @logacom