Brede scholen en kindcentra op weg naar de toekomst

Logacom werkt momenteel nog aan de definitieve programmering voor dit congres. Zodra er meer informatie beschikbaar is, dan vermelden wij dat op deze website. Heeft u vragen of opmerkingen over het congres? Neemt u dan gerust contact met ons op via het feedback formulier.


De foto's van het 11e Jaarcongres in 2016

Klik hier voor een impressie, of ga naar de Oypo-pagina van Logacom voor een volledig fotoverslag van de dag en bestel uw eigen foto's!

 


Doelgroep:
Dit congres is bedoeld voor iedereen die in of voor een brede school of een kindcentrum werkt, uit
verschillende sectoren: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeente, sport en cultuur.

Doorpakken op een steeds breder gedragen idee…
Het zijn bijzondere tijden: niet eerder is er in de ontwikkeling van brede scholen een zo breed gedragen consensus over de verdere uitbouw hiervan richting kindcentrum. Een kindcentrum waar kinderopvang en primair onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Een perfecte blend in opvoeding en educatie. Door de integratie met passend onderwijs ontstaat een mooi inclusieve kindgerichte voorziening.

Zo heeft de initiatiefgroep Kindcentra 2020 in oktober 2015 haar stip op de horizon aan de politiek gepresenteerd: een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar waarbinnen ze samen spelen, leren en opgroeien. Voorzieningen die innovatief zijn, breed, passend en integraal. 
De logische uitkomst van een beweging waarin ook de voorgaande edities van de Jaarcongressen Brede School een stimulerende rol hebben gespeeld. Voor brede scholen en kindcentra is nu helder dat hun innovatiebehoefte wordt geaccepteerd en gewaardeerd. 
We weten waar we naar toe kunnen werken…..

Het 11e Jaarcongres Brede School in 2016 was gevalideerd door de registercommissie en met 6 RU (registeruren) opgenomen in www.registerleraar.nl. Voor de 12e editie van het congres gaan wij uiteraard ook accresditatie aanvragen, dit kan zodra het programma bekend is.

In 2016 hebben we de focus gelegd op het belang voor wie we het doen

Dit is ook de grootste uitdaging voor de komende jaren: hoe maken we substantiële stappen vooruit waarin het belang van het kind centraal staat?
Het fundament van een kindcentrum is een geïntegreerde voorziening voor alle kinderen: samen opgroeien, spelen, leren en talenten ontwikkelen. 
Een INCLUSIEVE voorziening, wat betekent dat in essentie? Hoe creëer je een pedagogische omgeving waarin een grote diversiteit aan kinderen participeert? Wat betekent dat voor het type expertise dat in huis moet zijn?

Veranderingen komen echt tot stand als professionals aan zet zijn. De focus ligt nú op de werkvloer. Wat betekent een geïntegreerde voorziening voor het vakmanschap van de leerkracht en pedagogisch medewerker? En voor de geïntegreerde jeugdhulpverlener? Welke skills moeten die verschillende medewerkers hebben? Hoe vindt professionalisering plaats? Wat betekent dit voor de (initiële) opleidingen? Wat is de rol van de leidinggevenden?

Allemaal vragen die aan de orde kwamen op het 11e Jaarcongres Brede School. Inspirerende sprekers namen de deelnemers mee in de bovengenoemde thema’s en ervaringsdeskundigen delen als vanouds hun kennis en praktijkervaringen. 

Dit 11e Jaarcongres Brede School werd georganiseerd in samenwerking met PACT, een landelijk innovatieproject van Het Kinderopvangfonds dat werkt aan de versterking van de pedagogische omgeving voor àlle jonge kinderen, samen met onderwijs, opvang en zorg. 

Twitter mee over het
12e Jaarcongres Brede School
gebruik #bredeschoolcongres @logacom