Programma

Hieronder een nieuw en inspirerend programma voor de 13e editie van het Jaarcongres Brede School | Kindcentrum.

Heeft u andere vragen of opmerkingen over het congres? Neemt u dan gerust contact met ons op via het feedback formulier.


 

09.00 uur Registratie en ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge en een congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat voor u klaar!

10.00 uur Opening en inleiding door de dagvoorzitter
Pedagogiek als fundament van uw kindcentrum
Wilma van Esch, doorgewinterd onderwijsspecialist en een inspirerend verhalenverteller. Ze heeft veel rollen gehad, van leerkracht en IB’er tot Pabo-directeur en directeur in de kinderopvang. Wilma begeleidt, spreekt en schrijft. www.wilmavanesch.nl   
Wat verbindt de professionals die werkzaam zijn in een brede school of kindcentrum. Natuurlijk: De kinderen! Liefst willen we een ruimte creëren waarin kinderen optimaal hun talenten ontwikkelen, waar een soepele doorgaande ontwikkeling mogelijk is. Klinkt logisch, maar in realiteit blijken gebouw, contract en financiën vaak de verbindende factoren. In een afwisselend, inspirerend praktijkverhaal, onderbouwd door theorie, laat Wilma van Esch nadenken over de essentie van opvoeding en onderwijs en de intentie waarmee u samenwerkt in uw kindcentrum. Over voorleven en doorleven. Over hoe kinderen uw fundament en bindmiddel kunnen zijn. 

10.30 uur Gelijke kansen in diverse klassen
Over het transformatief docentschap in een stedelijke schoolcultuur
Iliass El Hadioui, MSc, stadssocioloog en onderwijsdenker. Tevens wetenschappelijk docent Department of Psychology, Education and Child Studies, Erasmus Universiteit.
In zijn voordracht gaat Iliass El Hadioui in op de effecten van een (super-)diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. In het bijzonder gaat hij in op hoe stedelijke jongeren laveren tussen de (verborgen en uitgesproken) sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup zoals de straatcultuur en hun schoolcultuur. Deze toestand leidt op scholen in een stedelijke omgeving tot demotivatie, voortijdige schooluitval en soms ook een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal. Iliass El Hadioui laat vervolgens zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy om de schoolladder te ervaren als hun ladder. Deze transformatie van een slachtofferhouding naar veerkrachtigheid ontstaat niet automatisch en overal. In het tweede deel van zijn voordracht neemt hij de onderwijsprofessionals mee in de concrete mechanismen die ten grondslag liggen aan deze micro-transformaties in het klaslokaal. Hij baseert zich hier op de resultaten uit het Transformatieve School onderzoek naar de effectieve pedagogisch-didactische patronen die aan de basis liggen van dit transformatief handelen onder docenten in geobserveerde lessensituaties op stedelijke onderwijslocaties. Ten slotte gaat hij in op de cultuur binnen docententeams als belangrijke vehikel voor dit effectief professioneel handelen van de individuele docent en de fundamentele rol voor schoolleiders m.b.t. deze cultuurverandering. Dit laatste aspect bespreekt hij in het kader van de conclusie uit het laatste inspectierapport over het gesignaleerde probleem van kansenongelijkheid, in het bijzonder op scholen die een diverse populatie leerlingen in huis hebben.

11.00 uur Koffie- en theepauze 
Tijdens de pauzes is er tijd en ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken. Een overzicht van aanwezige standhouders kunt u vinden op de pagina infomarkt.

11.30 uur Eerste deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. U kunt hiervoor een keuze maken uit 23 onderwerpen! Een overzicht van de deelsessies kunt u vinden op de pagina deelsessies. 

12.30 uur Lunch en bezoek aan informatiemarkt
De lunch staat voor u opgediend in de Expozaal en er is een informatiemarkt waar verschillende organisaties zich presenteren. Een overzicht van de aanwezige standhouders kunt u vinden op de pagina infomarkt. 

13.30 uur De basis op orde
Marjoleine Jansen, Team- & Organisatiecoach, Logocom. Zij begeleidt verandertrajecten vanuit het systeemdenken en helpt organisaties om zich verder te ontwikkelen. (www.logocom.nl)
Niets is zo uitdagend als werken aan de dynamiek binnen een organisatie. Als u denkt dat u deze een beetje begrijpt en op orde hebt, zorgt een verandering binnen de organisatie wel weer voor onrust of weerstand. Zeker als u twee dynamieken bij elkaar brengt om samen verder te gaan. Om deze en andere inhoudelijke veranderingen succesvoller te laten zijn is het van belang om de basis op orde te hebben. Marjoleine Jansen geeft u graag een kijkje in de systemische wereld waarbij we starten met een aantal wetmatigheden en 3 basiswetten.

14.00 uur Integraliteit? Een pedagogische opdracht bij uitstek!
Drs. Jacques Verheijke, projectleider en procesbegeleider op gebied van IKC. Werkt daarnaast als onderzoeker van pedagogische infrastructuren in wijken. Is verbonden aan het Kenniscentrum Leren en Innoveren en aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Doet als promovendus aan de Universiteit van Utrecht onderzoek naar binding tussen pedagogisch professionals in sociale netwerkstructuren.
We doen het voor de kinderen!; een drive die we allemaal kennen in ons werk. Die belofte aan hen in praktijk brengen is tegelijkertijd een essentiële pedagogische opgave waar u zich voor gesteld ziet. In het KIndcentrum hoeven we die gelukkig niet alleen te beantwoorden. Welke dimensies kent het begrip integraliteit in uw praktijk en op welke wijze krijgt de meest belangrijke dimensie –de pedagogische- vorm en inhoud? Jacques Verheijke neem u mee naar waar het allemaal om draait: opvoeden, leren en ontmoeten. Zit daarachter niet een uitgesproken visie op wat een Kindcentrum is? Jazeker! Moet iemand in de zaal bang zijn om de term ‘brede school’ nog te gebruiken? Nee! De literatuur is helder over de verschillen tussen beide termen. Zoekt u voorafgaand aan het congres maar eens na. En de inhoudelijke overeenkomsten? De pedagogische opgave staat daarin centraal. Een mooier fundament kan er niet zijn.
Waarschuwing: uw werkleven in het IKC wordt nooit meer hetzelfde. Resultaten die u al bereikte geven garantie voor de toekomst. Nazorg is mogelijk.

14.30 uur Koffie- en theepauze 
Tijdens de pauzes is er tijd en ruimte om de informatiemarkt te bezoeken en te netwerken. Een overzicht van aanwezige standhouders kunt u vinden op de pagina infomarkt.

15.00 uur Tweede deelsessieronde           
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. U kunt hiervoor een keuze maken uit 23 onderwerpen! Een overzicht van de deelsessies kunt u vinden op de pagina deelsessies. 

16.00 uur Afsluitende borrel met een hapje