Contact|

Jaarcongres Van Brede School naar Kindcentrum


15 MEI 2019 | Utrecht

Inleiding

De Brede school was sinds het midden van de jaren negentig een ontwikkeling van onderaf. De Groningse vensterschool behoorde tot één van de voorlopers op dit terrein. In 1998 onderkende het rijk het belang hiervan. In het Regeerakkoord 1998 zegde het rijk steun toe aan de brede school ontwikkeling. In maart 1999 werd de brede school opgenomen in het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (Bans) dat het Rijk, de VNG en de provincies afsloten.

Brede schoolcongres 2019

Het is een boeiende en bloeiende ontwikkeling geweest waarbij tot op heden zo’n 3000 scholen zichzelf als Brede school zien. Inmiddels zijn we kabinetten verder en ook de wetgeving heeft niet stilgezeten, waarbij in 2014 de wet op het passend onderwijs werd ingevoerd. Daarnaast zijn de toegenomen vluchtelingenstromen, maar ook demografische ontwikkelingen van invloed op het kindcentrum van nu. De digitale wereld is in een stroomversnelling geraakt met aanzienlijke invloed op leerlingen en hun (school)omgeving.

De term Brede School wordt allengs meer omgebouwd tot integraal kindcentrum of gewoon: kindcentrum. Hiermee zou een brug geslagen kunnen worden naar een gehele of gedeeltelijke integratie met de kinderopvang.

Tijdens deze 14e editie staat het thema “Het gelukkige kindcentrum” centraal:

  • Wat is de zin en onzin van onderwijsvernieuwingen, en wat voor invloed heeft dit op de samenwerking tussen bijvoorbeeld peuterspeelzalen, kinderopvang en onderwijs?
  • Hoe zorgt samenwerken voor meer werkplezier van uw medewerkers, leerplezier van de leerling en op welke wijze is dit in te zetten in uw eigen kindcentrum?
  • Is passende ontwikkeling niet een betere term dan passend onderwijs en passende kinderopvang?
  • Een IKC is meer dan samen onder één paraplu

Vervolgens zijn er 23 inspirerende en interessante deelsessies waar u in twee rondes uit kunt kiezen. Een greep uit het aanbod:

  • Betrokkenheid als kwaliteitsindicator van goede opvang en onderwijs
  • Innovatieve onderwijshuisvesting
  • De aap en de banaan: voor kindcentra die in beweging willen komen
  • Financiering van het (I)KC. Van visie naar haalbaar plan
  • Talentateliers in de wijk

Zorg dat u bij dit congres aanwezig bent en schrijf u nu in!