Contact|

Jaarcongres Van Brede School naar Kindcentrum


15 MEI 2019 | Utrecht

Deelsessies

 

Voor de 14e editie van het Jaarcongres Van Brede School naar Kindcentrum hebben wij een nieuw en prikkelend programma ontwikkeld met in totaal 23 deelsessies. Om overzicht te bieden in het aanbod van deelsessies, zijn er acht thema's geformuleerd om aan te geven waar de sessie over gaat. Sommige deelsessies hebben betrekking op 1 thema, maar er zijn er ook die informatie en kennis betreft meerdere thema's bieden. Thema's zijn als volgt: 

 1. Schoolorganisatie en schoolvormen/programma’s
 2. Budget en financiering
 3. School, samenleving en veiligheid 
 4. Sport, voeding en leefstijl 
 5. Bouw en inrichting
 6. De digitale school 
 7. Ouders 
 8. Kinderen en gedrag

Heeft u vragen of opmerkingen over het congres? Neemt u dan gerust contact met ons op via het feedback formulier.

1. Verhalend leiderschap

Willem de Vos, rector-bestuurder, Christelijk Lyceum Veenendaal.

Werkvorm: Een combinatie van een presentatie door de ‘spreker’ en verhalende inbreng van de deelnemers
Doelgroep: Voor iedereen die geboeid is door het verschijnsel leiding-geven.
Leerdoel: Een inspirerende en relativerende kijk op het gedrag van leiders en de invloed van verhalen daarop.
Thema
1. Schoolorganisatie en schoolvormen/programma’s  

Willem de Vos heeft een boek geschreven (2019) met als titel ‘Leidinggeven zonder opsmuk, een dwarse kijk op leiderschap’. Dat boek is gelardeerd met korte verhalen-met-een-moraal over leiders. Omdat deze verhalen veel duidelijk maken over de kracht en de zwakte of de zonden van leiders. Want die zijn van alle tijden. En daarom draait de bijeenkomst. Het wordt vast een vrolijke en inspirerende bijeenkomst die duidelijk maakt hoe boeiend en aangenaam leiderschap kan zijn, als u wilt leren van de lessen van alle tijden.  

2. Betrokkenheid als kwaliteitsindicator van goede opvang en onderwijs  (let op alleen beschikbaar in de 2e deelsessieronde)

Suze Roelofs, procesbegeleider/spreker.
Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Doelgroep: Iedereen die werkt en leeft met kinderen en zich (nog verder) wil ontwikkelen in het procesgericht begeleiden, werken met een kindgerichte insteek.
Leerdoel: Na het volgen van deze werksessie weet u waar u de theoretische kaders rondom 'betrokkenheid' kunt vinden en heeft u er kennis van genomen.
U kunt deze theorie in uw eigen praktijk en op uw eigen niveau toepassen.
Thema:
1. Schoolorganisatie en schoolvormen/programma’s

 

"Als ik in mijn tuin bezig ben, merk ik plots op dat een jonge merel mij regelmatig komt opzoeken. Hij heeft door dat als ik de grond aan het bewerken ben, dat daar wel enig voedsel naar boven komt” (Prof. F. Laevers).
Zo is het ook met betrokkenheid creëren in uw organisatie. Op zoek gaan welke aanpak effectief kan zijn en dus leerwinst oplevert, welke aanpak ‘aanslaat’ bij de kinderen. De leerstof zo aanbieden dat ze er spontaan noodzakelijk voedsel in zien, dat ze elke keer opnieuw gemotiveerd worden, zin krijgen in leren en in hun kracht gaan staan. Met het in kaart brengen van betrokkenheid krijgen we onmiddellijk feedback over de mate waarin een (bijgestelde) aanpak succes heeft.
We nemen het woord betrokkenheid snel en gemakkelijk in de mond, maar interpreteert en meet iedereen binnen uw organisatie deze op een en dezelfde manier? In deze werksessie diepen we we onszelf in fenomeen betrokkenheid, verkennen we de 7 betrokkenheidsverhogende factoren en leren we de vijf-puntschaal kennen om betrokkenheid te scoren en die score te interpreteren.
We maken werk van het procesgerichtwerken gebaseerd op wetenschappelijke literatuur van KU Leuven o.l.v. Prof. F. Laevers.

3. De boer op met Kindgericht Centrum de Kleine Akkers!

Anna van Duuren, manager kinderopvang, Kinderopvang Humanitas.
Beppie Smit, directeur, Jenaplanschool de Kleine Akkers.
Gerry Leijten, procesbegeleider.

Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Doelgroep: Kinderopvang, onderwijs, PSZ, gemeente, een ieder die geïnteresseerd is in het bouwen aan een kindgericht centrum.
Leerdoelen:

 • Hoe komt u van droom naar werkelijkheid?
 • Hoe betrekt u de partners?
 • Een praktisch voorbeeld van een startende samenwerking

Thema:
1. Schoolorganisatie en schoolvormen/programma’s

Kinderopvang Humanitas en Jenaplanschool de Kleine Akkers.
Als u goed om u heen kijkt, de tijd neemt om stil te staan, luistert naar de dromen van kinderen en medewerkers ontstaat de urgentie om iets anders te doen met de ontwikkelgrond waar kinderen zich dagelijks begeven. Met alle wijsheid in de kruiwagen hebben we een zaaiplan gemaakt om een Kindgericht Centrum te maken.
Twee organisaties onderzoeken en ontwikkelen samen één pedagogische visie, één integraal programma voor ontwikkeling, één team en één aansturing. Met het kind als basis en inspiratiebron!
Een officiële kick off heeft plaatsgevonden, de ontwikkelboerderij draait inmiddels op volle toeren. Iedereen ontwikkelt mee.
Tijdens deze workshop nemen we u mee in de ontwikkelboerderij. Wat werkt en wat werkt minder? Wat mist u en welke wijsheid kunnen wij meenemen in de ontwikkelingen?
Van dromen naar beelden naar plannen en doen! Wees welkom!

4. Leuk die theorie, maar hoe doet u dat in de praktijk?

Marjoleine Jansen, Senior Practitioner Coach & Veranderaar.
Werkvorm: Casus-behandeling / Best-practice
Doelgroep: Kinderopvang en Primair onderwijs, specifiek IKC Vorming.
Leerdoelen:

 • Kennis over hoe een verandering in theorie zou kunnen verlopen, van A naar B
 • Kennis over de bovenstroom en onderstroom dynamieken
 • Kennis over de 5 fasen in een verandertraject die er altijd zijn en die je kunt managen
 • Voortdurende koppeling van de theorie naar de praktijk vanuit een concreet praktijkvoorbeeld
 • Inzicht in wat je kunt verwachten bij IKC vorming, specifiek in de onderstroom, ervaren dat je dat gedoe een hulpbron kan zijn bij verandering.

Thema:
1. Schoolorganisatie en schoolvormen/programma’s

Aan de hand van een theoretisch model neemt Marjoleine de deelnemers mee in het veranderproces. Hoe pakt u het aan, waar moet u rekening mee houden, waar loopt u tegen aan?. Welke fasen komt u bijna altijd tegen in een verandering? En welk gedoe levert dat op? Hoe benut en managet u het gedoe? Wat is eigenlijk uw eigen reactie op veranderingen?
We doorlopen dit model heel specifiek vanuit een praktijk voorbeeld waarvoor Marjoleine twee mensen uitgenodigd heeft om de praktijk te illustreren. Een schooldirecteur en een manager Kinderopvang. Niet geheel toevallig begeleidt Marjoleine hen samen op weg bij het inrichten en vormgeven van een IKC. De casus maakt inzichtelijk hoe weerbarstig de praktijk kan zijn en tegelijk hoe het model u inzicht kan geven in welke fase u met elkaar zit bij de zelf gekozen en ingezette veranderbeweging. De schooldirecteur en de manager Kinderopvang schetsen de werkelijkheid waar zij mee te maken hebben. Kortom Leuk die theorie, maar werkt het ook in de praktijk? We gaan het u laten zien!

5. Talentateliers in de wijk

Drs. Martine Dijk, programmacoördinator ad PEM, Hanzehogeschool Groningen.
Mirjam Zuidema, senior pedagogisch medewerker, SKSG.

Werkvorm: Casus-behandeling / Best-practice
Doelgroep: BSO/kinderopvang, onderwijs.
Leerdoelen:

 • Inspiratie opdoen t.a.v. het opzetten van talentateliers na schooltijd (good practice)
 • Inzicht verwerven in de talentkrachtige visie op het begeleiden van kinderen.
 • Informatie verwerven over samenwerking school-bso

Thema:
1. Schoolorganisatie en schoolvormen/programma’s

Op de Sterrensteen in de Groningse wijk Vinkhuizen (onderdeel van de SKSG) is vanaf maart 2017 gestart met het opzetten van talentateliers voor kinderen uit groep 3,4 en 5. In deze wijk wonen vrij veel kinderen die van huis uit niet de mogelijkheid hebben om bij verenigingen te gaan o.i.d. Doel van de talentateliers is dan ook om kinderen op een aansprekende en betekenisvolle manier hun talenten te laten ontdekken. Waar mogelijk sluiten de activiteiten aan bij het binnenschools curriculum.
In samenwerking met het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving  en de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool zijn er talentateliers ontwikkeld voor muziek, drama, geschiedenis, natuur, techniek en programmeren. De activiteiten zijn ontwikkeld vanuit een talentkrachtige visie op ontwikkeling (Veenker e.a. 2017). Dit gedachtegoed, het handelingsrepertoire en de houding die daarbij horen zijn buitengewoon relevant voor pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang. Hoe kunnen zij de ontwikkeling van kinderen stimuleren? Hoe kunnen zij anders kijken naar kinderen? Hoe kunnen zij talentvol inspelen op wat kinderen zelf aanreiken? Hoe kunnen zij door hun interactievaardigheden te vergroten?
De talentateliers hebben inmiddels twee keer gedraaid en zowel de pedagogisch medewerkers, de school als de kinderen zijn erg enthousiast.
De presentatie zal worden verzorgd door Mirjam Zuidema (SKSG) en Martine Dijk (PA, Hanzehogeschool).
Zij laten zien hoe vanuit de talentkrachtige visie de ateliers zijn ontwikkeld en uitgevoerd. Tevens gaan zij in op de samenwerking tussen school en opvang.

6. De Familiegroep

Elleke Muller, Unitregisseur Brede school Het Talent/ ambassadeur PACT voor Kindcentra.
Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Doelgroep: Onderwijs, welzijn, gemeente, beleidsmedewerkers, medewerkers passend onderwijs, transitie jeugdzorg.
Leerdoelen:

 • Kennis op het gebied van een doorontwikkeling ten aanzien van het vormgeven van een inclusieve ontwikkeling.
 • Ervaringen rondom het organiseren van zorg rondom kinderen in samenwerking met ouders, jeugdhulp en onderwijs. Een voorbeeld van het langdurig volgen van kinderen op het gebied van welbevinden en de bijbehorende interventies.

Thema:
1.Schoolorganisatie en schoolvormen/programma’s

Op Het Talent is al sinds jaren een jeugdhulpmedewerker toegevoegd aan het team. Hierdoor zien we dat we meer plek aan een grotere diversiteit van kinderen kunnen bieden dan we al konden.
Een logische doorontwikkeling van deze ondersteuning op de groepen, is de start van de familiegroep.
Het gaat hierbij om kinderen waarbij we zien dat het welbevinden of het functioneren in de groep onvoldoende blijft na diverse ondersteuning/interventies. De Family Check Up kan als startevaluatie dienen.
Ouders, kinderen, leerkracht en jeugdhulpverlener komen een aantal momenten samen om te werken aan zowel de kracht- als aandachtsgebieden van kind en ouders omdat we geloven dat echte gedragsverandering alleen kan plaatsvinden als zowel school als thuis samenwerken rondom het kind.  
Uiteindelijk is het doel ook deze vorm van ondersteuning preventief in te zetten. Daar liggen nog kansen en mogelijkheden. 

7. De aap en de banaan: voor Kindcentra die in beweging willen komen

Systemisch aan de slag en handvatten mbv het ‘IKC-ontwikkel canvas’

Drs. Margôt Koekkoek, IKC expert, Margot Koekkoek Advies.
Drs. Aafke Osse, veranderkundige, founder van organisatieadviesbureau MaakRuimte! 
Werkvorm: Inspiratie, dialoog & ideevorming
Doelgroep: Kom met je samenwerkingspartners naar deze sessie:
bestuurders, schoolleiders, managers kinderopvang, welzijn, zorg. peutercentra, gemeenten, sport en cultuur.
Leerdoelen:

 • Systemisch leren kijken naar Kindcentrum ontwikkeling.
 • Zicht op de veranderkundige kant van de Kindcentrum ontwikkeling.
 • Nieuwe inzichten op de samenwerking en de gewenste vernieuwing; hoe daar meer beweging in te krijgen.
 • Houvast en inzicht krijgen m.b.v. het ‘IKC-Ontwikkel Canvas’

Thema:
1. Schoolorganisatie en schoolvormen/programma’s.

In de deelsessie gaan deelnemers concreet met hun eigen IKC-vraagstuk aan de slag. Met behulp van een systemische werkvorm krijg je inzicht in de dynamieken en patronen die van invloed zijn op de ontwikkeling van een kindcentrum. Zichtbaar wordt wat in de samenwerking soms lastig is, waarom vernieuwing stagneert en wat vervolgens de aangrijpingspunten zijn om meer beweging te krijgen. Door opnieuw te kijken kun je voorbij 'zo doen wij dat gewoon' naar ‘samen in co-creatie ontwikkelen’. 
De sprekers zullen beide vanuit hun brede ervaring met Kindcentrum-ontwikkeling in deze sessie een denk- en ontwerpmodel bieden: IKC Ontwikkel Canvas.  Dit omvat het hele ontwikkelproces. Deelnemers ontvangen na afloop het IKC-ontwikkel canvas; zodat dit voor hun eigen praktijk houvast en inspiratie biedt. 

 

8. Pedagogiek als fundament van uw IKC

Wilma van Esch, Procesbegeleider, spreker en schrijver.
Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Doelgroep: Kinderopvang, onderwijs, peuterspeelzalen, gemeente, welzijn.
Leerdoelen:

 

 • Bewustwording hoe pedagogiek kan fungeren als cement of fundament van de samenwerking.
 • Het werken vanuit een gedeelde visie, van woorden op papier naar zichtbaarheid in handelen en de keuzes die je samen maakt.
 • Bewustwording doel opvoeding en onderwijs, van prestatiegericht naar competentiegericht kijken naar kindontwikkeling.

Thema:
1. Schoolorganisatie en schoolvormen/programma’s

Bent u onderdeel van een brede school of (integraal) kindcentrum en staat uw website vol veelbelovende woorden aangaande kindontwikkeling en verbinding? In hoeverre is uw gezamenlijke taal en visie ook zichtbaar in uw dagelijkse handelen en in de keuzes die u samen maakt?
Wilma van Esch laat u nadenken over uw pedagogische, maatschappelijke opdracht. Over uw morele kompas en ambities. Over het meenemen van uw personeel in deze opdracht en Wilma laat u stilstaan bij uw verantwoordelijkheden en de momenten die u vragen om moedig te zijn. Mooie woorden op papier zetten, dat is niet zo'n kunst. Uw pedagogische opdracht samen omzetten in een kindcentrum dat werkelijk staat voor optimale kindontwikkeling, da's de kunst!

9.Opvang en Onderwijs in één organisatie

Adrie Groot, voorzitter College van bestuur, Blosse Opvang en Onderwijs.
Werkvorm: Casus-behandeling / Best-practice
Doelgroep: Kinderopvang, onderwijs, gemeenten.
Leerdoel: De deelnemers doen inspiratie en praktische voorbeelden op die ze meteen kunnen gebruiken in hun dagelijkse praktijk.
Thema:
1. Schoolorganisatie en schoolvormen/programma’s (IKC)

De afgelopen 8 jaar is gewerkt aan de realisatie van de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen vanuit de visie dat regie op het niveau van IKC en van het bestuur gewenst is. Het is Blosse gelukt om per 1-1-2018 een organisatie te realiseren voor bijna 10.000 kinderen op 28 locaties, waarvan een zeer groot deel (21) al werkt als kindcentrum voor 2-12 of 0-12 jarigen. Hoe heeft Blosse dit aangepakt? De sprekers staan uitvoerig stil bij het proces van vallen en opstaan, doorzetten en het delen van ervaringen met de deelnemers.

10. Regieversterkend leiderschap; Hoe geeft u leiding aan een lerende organisatie?

Drs. Elena Carmona van Loon, trainer, orthopedagoog-generalist, auteur van Regie versterkend leiderschap en Regie versterken in het onderwijs; worden wie je bent.
Werkvorm: Interactieve lezing met voorbeelden uit de praktijk.
Doelgroep: Alle sectoren, overal waar wordt samengewerkt en een gezamenlijke visie van belang is.
Leerdoelen: Na de sessie weet u:

 • Waarom een verbindende visie of een gedeeld verhaal van belang is voor het behoud van kwaliteit en veerkracht in teams. 
 • Hoe u dit tot stand brengt aan de hand van de vraag wat u met uw organisatie/instelling beoogt voor de kinderen en jongeren. 
 • Tevens weet u hoe u op een inspirerende wijze de visie borgt, levend en betekenisvol houdt en de kwaliteit van uw  teams continu voor ogen kan houden.
 • Zo weet u samen een inspirerende en professionele cultuur te creëren waar de collectieve ambitie zichtbaar en voelbaar is en waar iedereen zich gezien en gehoord voelt. 

Thema's:
1. Schoolorganisatie en schoolvormen/programma’s 
3. School, samenleving en veiligheid.

Een belangrijke basisbehoefte van de mens is zich verbonden weten met anderen; of te wel deel zijn van een verhaal. Hoe heeft dit met de visie van uw organisatie te maken? Waarom heeft zelfs uw brein een gedeelde ambitie nodig? Deel zijn van een geheel maakt dat uw handelen zin krijgt en maakt bevlogen. Inspraak en eigenaarschap zorgt ervoor dat mensen vanuit hun eigen kennis en drijfveren kunnen handelen. Voor een organisatie, en zeker voor een lerende op groei gerichte organisatie, is een gesprekscyclus gericht op eigen regie en ontwikkeling een belangrijk instrument om persoonlijke groei en plezier in het werk te borgen maar ook om de visie en de teamspirit van de school levend en zichtbaar te houden. Iedereen in de organisatie doet ertoe. In de basis wordt de kiem gelegd voor hoe kinderen zich verder in het kindcentrum ontwikkelen. Iedere medewerker is van invloed. 
Het is de taak van de leidinggevende dit zichtbaar te maken en te verbinden aan het gedeelde verhaal. 

11. Van bestuurlijke visie naar vorm op locatie

Ir. Carolien van der Velden en Ronald de Bie, beiden adviseurs IKC’s, PentaRho.
Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Doelgroep: Bestuurders, managers en locatieleiders vanuit het onderwijs en de kinderopvang.
Leerdoel: Het doel van de sessie is het leren over kansen en belemmeringen bij IKC-ontwikkeling 'from scratch' of vanuit een brede school concept.
Thema's:
1. Schoolorganisatie en schoolvormen/programma’s
5. Bouw en inrichting 

De sessie gaat over het thema organisatie, maar ook over huisvesting, financiering en de inhoudelijke kant van een IKC.
De aanleidingen voor een schoolbestuur om een visie op IKC’s te formuleren kunnen divers zijn; een inhoudelijke intrinsieke motivatie, concurrentieoverwegingen, een nieuw gebouw of simpelweg het volgen van een landelijke ‘trend’. Alle aanleidingen zijn goed. We staan stil bij de manier waarop je de aanleiding kunt ombuigen naar een bestuurlijke visie, met doelstellingen en kernwaarden. Als de bestuurlijke visie er dan is rijst de vraag ‘wat betekent dit voor alle schoollocaties’? Allerlei organisatorische, financiële en juridische aspecten worden opeens van belang. Want hoe willen we eigenlijk samenwerken met de kinderopvang? Moeten we samen een nieuwe organisatie stichten? Hoe realiseren we nieuwe huisvesting voor een IKC? Worden alle schoollocaties IKC’s? Kortom, we informeren u graag over de zakelijke uitwerking van een bestuurlijke visie per IKC-locatie. Hiervoor hebben we een tweetal tools ontwikkeld: een businessmodel IKC en een handboek voor de implementatie van een IKC-visie.

 

12. Learning Language and Loving it! Samen praten met plezier!

Jacobien van Kooten, logopediste, NSDSK.
Sietske Kronenburg, logopediste, NSDSK.

Werkvorm: In deze sessie zal een combinatie van lezing/presentatie en interactie met de deelnemers worden gemaakt.
Doelgroep: Kinderopvang, onderwijs, welzijn, peuterspeelzalen en gemeenten.
Leerdoel:  Deelnemers hebben kennis genomen van het Hanenprogramma Learning Language and Loving It, speciaal gericht op medewerkers en pedagogisch behandelaars werkzaam in peuter(behandel)groepen en onderbouw van het (speciaal)onderwijs.
Thema's:

1. Schoolorganisatie en schoolvormen/programma’s
8. Kinderen en gedrag

In deze interactieve presentatie worden de deelnemers ingelicht over het doel en de inhoud van het LLLI programma. De aandacht zal met name gericht zijn op het bevorderen van de  interactie in groepjes. 
Doet u een groepsactiviteit met de hele groep of verdeeld in kleine groepjes?
Hoe zorgt u ervoor dat alle kinderen betrokken zijn in een groepsactiviteit?
Waarom is de interactie tussen leeftijdsgenootjes belangrijk voor de spraaktaalontwikkeling? Welke strategieën uit het LLLI programma kan de begeleider/ behandelaar gebruiken ter bevordering van de interactie?  
Een aantal van deze strategieën zal aan bod komen tijdens ervaringsoefeningen.

13. Financiering van het (I)KC. Van visie naar haalbaar plan

Jan Schraven, Expert Waarborgfonds Kinderopvang & Kenniscentrum Ruimte-OK.
Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Doelgroep: Kinderopvang, onderwijs, welzijn en gemeente.
Leerdoel: Na afloop van deze sessie kunnen deelnemers een inschatting maken welke financieringsvorm voor hun project het meest geschikt is.

Thema:
2. Budget en financiering

Onderwijs en kinderopvang zoeken elkaar steeds vaker op in nauwere samenwerking en gemeenschappelijke huisvesting. Terwijl iedereen daar de voordelen van ziet, kent de huidige wetgeving nog steeds de nodige belemmeringen voor een optimale invulling. Veel belemmeringen liggen in de wijze waarop de financiering wordt geregeld. Om de school of kinderopvang te helpen bij hun keuzes rondom de financiering van het kindcentrum is er nu een handig overzicht opgesteld. Hierin ook twee varianten die nog in ontwikkeling zijn waarbij er niet langer een forse investering vanuit de kinderopvang wordt gevraagd. In deze deelsessie worden de mogelijkheden toegelicht. 
Zie ook de pdf bijlage met Financieringsmogelijkheden Kindcentra van het Waarborgfonds Kinderopvang.

14. Kinderwerk doet er toe in de brede school of het kindcentrum

Erna Driessen, manager Jeugd, De Schoor, Welzijn in Almere
Els Spraakman, teamleider Kinderwerk, De Schoor, Welzijn in Almere

Werkvorm: Lezing en interactieve presentatie
Doelgroep: Directeuren van organisaties en gemeentelijke beleidsmedewerkers; we zien dat in veel gemeenten het kinderwerk nauwelijks bekend is.
Leerdoel: Wat is de meerwaarde van het kinderwerk binnen de setting van de brede school of het kindcentrum?
Thema:
3. School, samenleving en veiligheid

Met inspirerende voorbeelden uit Almere laten de sprekers de deelnemers de waarde van het kinderwerk ervaren, zodat deelnemers die werkzaam zijn in onderwijs, kinderopvang en gemeente beter zicht krijgen op wat het kinderwerk doet en vooral via preventieve, creatieve en laagdrempelige inzet bereikt. Het uitvoeren van activiteiten is het middel. Daadwerkelijk een betekenisvolle bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen is het doel.
Het kinderwerk levert ook een waardevolle bijdrage aan bijvoorbeeld het curriculum van de brede school. Het is met name de preventieve functie van het kinderwerk die zo onderbelicht is. De sprekers willen laten zien dat kinderwerk de schakel is tussen onderwijs, kinderopvang en zorg.

15.Eetgedrag in balans: Een gezonde eetopvoeding

Dr. Junilla Kirsten Larsen, Universitair Docent, Radboud Universiteit, Nijmegen.
Werkvorm: Lezing/presentatie (kennisoverdracht)
Doelgroep: Kinderopvang, onderwijs, welzijn, peuterspeelzalen, gemeente
Leerdoel: Actuele en praktische handvaten om zowel kinderen als ouders ertoe te bewegen gezond te gaan eten.
Thema's:
4. Sport, voeding en leefstijl
7. Ouders 
8. Kinderen en Gedrag

Wetenschappelijke kennis over een gezonde eetopvoeding vindt haar weg niet altijd naar de praktijk. In deze presentatie wordt een brug geslagen tussen wetenschap en praktijk. De presentatie sluit aan op het boek: Eetgedrag in balans: Een gezonde eetopvoeding (ISBN 9789088508769). U krijgt eenvoudige tips die u kunt toepassen om ervoor te zorgen dat het makkelijker wordt voor kinderen om een gezond eetpatroon aan te leren. Daarnaast is er ook aandacht voor meer complexe strategieën die u kunt gebruiken om zowel kinderen als ouders ertoe te bewegen gezond te gaan eten.

16. Werk maken van een rijke leeromgeving 

(let op alleen beschikbaar in 1e deelsessieronde)
Suze Roelofs, procesbegeleider/spreker.
Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Doelgroep: Leraren basisonderwijs, pedagogisch medewerkers (kinderopvang en BSO).
Leerdoelen:

 • Na het volgen van deze werksessie weet u waar u de theoretische kaders rondom 'een rijke leeromgeving' kunt vinden en heeft u er kennis van genomen.
 • U kunt deze theorie in uw eigen praktijk en op uw eigen niveau toepassen.
 • U reflecteert op de leeromgeving die u hebt gecreëerd.

Thema:
5. Bouw en inrichting

Een rijk milieu is essentieel als u betrokkenheid bij kinderen een kans wilt geven. Ruimte moet uitdagen, bijdragen aan de ontwikkeling en educatie van kinderen. Ruimte, de educatieve omgeving, is letterlijk een ruim begrip. Bij de invulling en inrichting is het van belang dat een aantal basiselementen in samenhang zijn. Kinderen hebben er recht op dat de ruimte waar zij een groot deel van hun tijd doorbrengen, rijk is. Rijk in de zin van een grote rijkdom aan mogelijkheden om geïnspireerd te raken, contact te maken en kennis op te bouwen. Een verzorgde en voorbereide omgeving die ervoor zorgt dat de ruimte echt een eigen pedagogische waarde heeft. Een leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen, die overzichtelijk en uitdagend ingericht is en kinderen aanzet om hun potentieel aan te spreken. Niet enkel bij jonge kinderen, ook in de midden- en bovenbouw.
Tijdens deze werksessie krijgen de kaders ruimte, tijd en criteria betekenis en we onderzoeken de verhouding tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Er is volop inspiratie en tijd voor het reflecteren van uw eigen uitdagende leeromgeving. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen op het leerplein of in het lokaal volop uitgedaagd worden en de verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen die zij aankunnen.

17. Innovatieve onderwijshuisvesting

Erik Schotte, partner en architect, LIAG architecten en bouwadviseurs.
Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Doelgroep: Gemeente, onderwijs, schoolbesturen, directie scholen, huisvesting-adviseurs.
Leerdoelen:

 • Waarmee moet u rekening houden om onderwijshuisvesting te vernieuwen?
 • Welke invloed hebben vernieuwende onderwijsconcepten op het gebouw en de inrichting?
 • Hoe ziet een kindcentrum van de toekomst eruit?
 • Docenten en kinderen moeten zich bovenal thuis en gelukkig kunnen voelen in hun nieuwe schoolomgeving: hoe speelt een architect daar op in?

Thema:
5. Bouw en inrichting

Steeds meer scholen en kindcentra stappen over op nieuwe onderwijsvormen, waar het gepersonaliseerde leren centraal staat. Als schoolbesturen of gemeentes hiervoor een nieuw gebouw willen ontwikkelen, vraagt dit om nieuwe ontwerpconcepten.
Bij een nieuwe onderwijsvisie past namelijk geen traditioneel ontwerp meer van een onderwijsgebouw. Het gepersonaliseerd leren heeft dan ook de nodige ruimtelijke gevolgen: de traditionele klaslokalen verdwijnen. Kinderen worden aangezet tot zelfonderzoek en ontwikkeling via allerlei extra programma’s die deels onder schooltijd en deels daarbuiten door of in de school worden aangeboden. De nieuwe ruimtelijke opzet van een gebouw zal hiermee rekening moeten houden en letterlijk en figuurlijk meer ruimte moeten bieden aan leerlingen om zichzelf te ontwikkelen.
Erik Schotte, partner en architect bij LIAG architecten en bouwadviseurs, zal ingaan op zijn praktijkervaring met het ontwerpen van kindcentra in relatie tot vernieuwende onderwijsvisies. LIAG heeft een grote staat van dienst in het realiseren van scholen. Erik wordt regelmatig gevraagd als men nieuwe innovatieve onderwijsconcepten wil vertalen naar een nieuw gebouw. Zo heeft hij de eerste school zonder klaslokalen en de eerste Agora-school op zijn naam staan.

18. 'Samen digi-TAAL de toekomst in!'

Marjon Doef en Josette Huisman, leerkrachten onderbouw, Community School De Horizon.                 
Werkvorm: Lezing / Presentatie (kennisoverdracht)
Doelgroep: Voor Jeugdgezondheidszorg, peuterspeelzalen, kinderopvang, onderwijs, gemeenten en bibliotheken is dit project zeer interessant. Het project 'Samen digi-TAAL de toekomst in!' is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 t/m 7 jaar.
Leerdoelen: De deelnemers aan de sessie worden geïnformeerd over de invoering, successen en opbrengsten van het project. Voor het project hebben we 40 iPads aangeschaft met educatieve taal- en rekenprogramma's. Ons project brengt de Nederlandse taal achter de voordeur via een iPad. Ouders spelen een grote rol in de taalontwikkeling van hun kind. Niet alle ouders weten hoe ze hun kind hierbij kunnen ondersteunen. Ons project helpt ouders hierbij.
Als ouders thuis op de iPad oefenen met hun kind, vliegen taal en zelfvertrouwen met sprongen vooruit. Ons project geeft meer winst. Zowel ouders als kinderen leren omgaan met de digitale wereld. Met meer digitale kennis, neemt hun zelfvertrouwen toe. Ook de band binnen het gezin en met de buurt wordt sterker. Kortom, taal is de sleutel voor de toekomst!
Thema's:
6. De digitale school
7. Ouders

Community School De Horizon heeft twee locaties in de aandachtsbuurten van Delft. De deelnemers krijgen informatie over de invoering van het project. Wat is de behoefte van ouders en school geweest om hiermee te starten? Welke voorwaarden zijn noodzakelijk om het project uit te zetten in twee aandachtswijken? De sprekers vertellen over de ouderbijeenkomsten op school. Ouders krijgen een IPad te leen met educatieve taal- en rekenprogramma's. De programma's passen bij de onderwerpen op school en en de peuterspeelzalen. Welke programma's zijn goed en stimuleren de ontwikkeling van kinderen? Door het lenen van de iPad komt een Nederlands taalaanbod achter de voordeur. Doordat ouders hun kind helpen zijn ze betrokken bij het leren op school. De woordenschat van de kinderen gaat omhoog. Ze durven meer en hun zelfvertrouwen neemt toe. Ze zijn trots op wat ze thuis hebben geleerd. Het maakt ze gemotiveerd. Ouders begrijpen nu beter welke belangrijke rol zij thuis spelen in de ontwikkeling van hun kind. Een mooie bijkomstigheid is, dat ook de taal van de ouders verbetert. We bereiken de kinderen via de ouders en de ouders via de kinderen. Een aantal ouders volgt nu een Nederlandse taalcursus. Bibliotheek DOK Delft is betrokken bij het project en levert boeken die aansluiten bij de programma's op de iPad. Ouders die deelnemen aan de cursus worden ondersteund door ouders uit de buurt. Zij heten digi-maatjes. Zo leren ouders van en met elkaar.

19.Gedoe in de klas? BOEIEN(d)!

Harriette van Luijken en Marlies Heinink, beiden ervaren conflictdeskundigen, trainers en coaches in  onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Verbonden aan Medling academy, onderdeel van Logavak Opleidingsgroep, mede ontwikkelaars van de Gelukskapitein.
Werkvorm: Interactief programma
Doelgroep: Kinderopvang, onderwijs en peuterspeelzalen
Leerdoel: Hoe kan ik gedoe/ruzie positief beïnvloeden en wat levert het Stuurkompas mij op?
Thema:
8. Kinderen en gedrag

Wilt u leren om op een positieve manier om te gaan met gedoe in uw groep? Maak actief kennis met het Stuurkompas. Vaar mee! En ervaar hoe boeiend het is om zelf te sturen bij gedoe. Ontdek wat u stuurt als het stormt en welke competenties u kunt verankeren. Als u weet wat u stuurt kunt u kinderen leren om bij gedoe, met behulp van het Stuurkompas, zelf oplossingen te kiezen die voor iedereen prettig zijn. Daardoor bevordert u  het samenwerken positief en biedt u een tool die kinderen voor de rest van hun leven kunnen gebruiken.

20. Met groeimindset & breinkennis meer groeikansen voor leerlingen

Saskia Verhaeren, trainer & adviseur Groeimindset (www.groeibrein.nl). Met meer dan 20 jaar onderwijservaring en passie voor ons unieke brein traint en adviseert Saskia Verhaeren leraren & (school-)organisaties naar een mindset gericht op groei!
Werkvorm: Leer-actieve lezing
Doelgroep: Onderwijs.
Leerdoelen:

 • Na de sessie gaat u naar huis met meer kennis over de groeimindset, de rol die het brein hierin heeft en het belang ervan.
 • U leert (in grote lijnen) met welke elementen u een groeimindset kunt stimuleren bij leerlingen en hoe u zelf rolmodel kunt zijn.

Thema:
8. Kinderen en  gedrag

Mindset is de overtuiging die mensen hebben over hun kwaliteiten, intelligentie en talenten en de veranderbaarheid daarvan. Prof. Carol S. Dweck ontdekte dat een vaste mindset ontwikkeling belemmert, terwijl een groeimindset zorgt voor (leer-)motivatie, doorzettingsvermogen en een passie voor ontwikkeling en leren. Deze groeiovertuiging zorgt voor meer begrip voor de ander en stimuleert het zelfvertrouwen! Kennis van het brein speelt hierin een belangrijke rol. Een groeimindset is het fundament van (talent)ontwikkeling en groei. Het helpt kinderen en volwassenen om het beste uit zichzelf te halen.
Tijdens de leer-actieve lezing leert u aan de hand van de MindBouwSet welke bouwelementen van belang zijn bij het creëren van een groeimindset en welke rol het brein hierin heeft. U ontvangt, op zo nu en dan interactieve wijze, informatie over hoe u een groeimindset bij leerlingen kunt stimuleren en hoe u hierin zelf rolmodel kunt zijn.

21.Muziekonderwijs: geen kunst! 

(let op alleen beschikbaar in 2e ronde)
Jeroen Schipper, vakleerkracht muziek in het regulier en speciaal basisonderwijs en kinderliedjesschrijver, ZZP.
Werkvorm: Lezing/presentatie (workshop/kennisoverdracht)
Doelgroep: Kinderopvang, onderwijs, welzijn, peuterspeelzalen en cultuur.
Leerdoel:  Men ervaart in deze workshop dat ieder mens muzikaal is. We verkennen de verschillende ontwikkelingsgebieden binnen de muzikale ontwikkeling (denk aan beweging, zang, instrumentaal spel, notatie, etc.). Daarnaast worden handreikingen gegeven om muziek(onderwijs) in samenhang met andere leergebieden aan te bieden (vakoverstijging).
Thema:
8. Kinderen en gedrag.

Jeroen Schipper is een muziekdocent en liedjesmaker die zijn vak niet ziet als kunstonderwijs. Muzikaliteit en dus ook de muzikale ontwikkeling hebben in de eerste plaats te maken met mens zijn en niet met kunstenaar zijn. Die visie is het vertrekpunt voor deze workshop waarin vanuit een algemeen aanwezige muzikaliteit wordt gewerkt aan de verschillende gebieden van muzikale ontwikkeling: zang, dans, instrumentaal spel, componeren, improviseren, spreken over muziek en muzieknotatie. Muziek(onderwijs) blijkt niet zo moeilijk als sommige mensen denken. En de voordelen van goed muziekonderwijs zijn talrijk. Zowel op het binnenmuzikale vlak als in vakoverstijgende zin.

22. ‘Druk en dromerig’. ADHD bij meisjes.

Jacqueline van de Sande, POH-GGZ Jeugd en Schoolmaatschappelijk werker primair onderwijs. Auteur ‘Druk en Dromerig’. ADHD bij meisjes. Voor ouders, leerkrachten en meisjes. Ervaringsdeskundige, ook als ouder.
Werkvorm: ‘ADHD-vriendelijk’ programma met een interactieve presentatie, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. Hierbij maakt de spreker gebruik van eigen ervaringen.
Doelgroep: Kinderopvang, onderwijs, welzijn, peuterspeelzalen, gemeente, sport of cultuur.
Leerdoelen: Na afloop:

 • Weet u hoe ADHD er bij meisjes kan uitzien, begrijpt u waarom deze meisjes doen zoals ze doen en hoe zij zich kunnen voelen.
 • Heeft u oog voor hun positieve eigenschappen en weet u wat zij nodig hebben.

Thema's
8. Kinderen en gedrag
3. School, samenleving en veiligheid
<

ADHD kan er bij meisjes anders uitzien dan bij jongens. Zij laten in mindere mate druk en storend gedrag zien, waardoor de symptomen niet of pas op latere leeftijd worden herkend. De kans op ‘gevolgschade’ is daarom groot. In deze bijeenkomst vertelt de spreker welke signalen meisjes afgeven en hoe u deze kunt herkennen. Welke invloed heeft ADHD op de ontwikkeling en het welbevinden van deze meisjes? Wat hebben zij nodig en hoe kunnen ze gebruik maken van hun kwaliteiten en mogelijkheden?

23. Uurtje vrije studie voor bezoek aan informatiemarkt

Deelnemers kiezen voor een extra uur vrij voor een bezoek aan de informatiemarkt om met innovators en entrepreneurs in gesprek te gaan.