Deelsessievoorstel voor het

Jaarcongres Van Brede School naar Kindcentrum

Voor het Jaarcongres Van Brede School naar Kindcentrum is het mogelijk om een deelsessievoorstel in te dienen en een bijdrage te leveren aan het congres. Het congres biedt een platform aan professionals met interessante nieuwe ideeën, ervaring met innovatieve initiatieven of nieuws over ontwikkelingen in brede school of kindcentrum. Alles dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de brede school of kindcentrum.

Een voorstel voor het verzorgen van een deelsessie kan tot 3 december worden ingediend.
Na deze termijn buigt de programmacommissie zich over de voorstellen die zij binnen heeft gekregen om daarmee een gevarieerd en evenwichtig programma samen te stellen. Er wordt contact opgenomen worden met de geselecteerden voor overleg met betrekking tot de uitvoering. Zodra het programma en deelsessie aanbod definitief zijn, dan vermelden wij dat op deze website!

Een informatieformulier met voorwaarden en financiele regeling voor het leveren van een bijdrage kunt u hier downloaden.
Naam:
Sexe: Man
Vrouw
Neutraal
Organisatie
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Titel van uw deelsessie:
Naam van de spreker(s) inclusief eventuele titulatuur (zoals drs., dr. en/of prof.)
Functieomschrijving met werksetting/organisatie van de spreker(s)
Werkvorm:
Doelgroep (kinderopvang, onderwijs, welzijn, peuterspeelzalen, gemeente, sport of cultuur):
Leerdoel(en) van de sessie (welke kennis of ervaring neemt de deelnemer mee naar huis?):
Thema:
Toelichtende tekst (Waar gaat de deelsessie over? Wat gaat u vertellen?):
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.